.... üstündeki düşüncemiz

Fransa’nın büyümesi 2019 yılının 3üncü çeyreğinde % 0,3 arttı

2019 yılının üçüncü çeyreğinde, gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) önceki iki çeyrekteki hızla (+% 0,3) arttı. Bu artış, Reuters tahmininden +% 0,2 oranında daha yüksektir. Hanehalkı tüketim harcaması bir miktar arttı. (+% 0,2'den sonra +% 0,3) Yatırımlar ise yavaşladı. (+%  1,2'den sonra +% 0,9) Sonuçta, stoklar hariç yurt içi talep dinamik kalırken, önceki çeyreğe göre aynı hızda ilerleyip, GSYİH büyümesine +0,5 puan katkı sağladı.

İthalat güçlü şekilde toparlanırken (-% 0,3'ten sonra +% 1,4) ihracat yeniden arttı. (-% 0,1'den sonra +% 0,3) Genel olarak, dış ticaretin GSYİH büyümesine katkısı olumsuzdur. Şöyle ki, önceki çeyrekte sıfır katkı yaptıktan sonra, - 0,4 puan oldu.  

Stoklardaki değişikliklerin katkısı bir miktar olumlu (-0,2 puandan sonra +0,1 puan) oldu.

 

Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4240596

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/10/30/la-croissance-francaise-s-etablit-a-0-3-au-troisieme-trimestre_6017408_3234.html

 

Kaynak : AOF

 

Aynı konu üzerine makale

Dernek

BİLGİLENDİRME NOTU

Tüzüğünde ifade edildiği üzere, "Türkiye'de Fransız Ticaret Odası" görevi ifa eden, Türk - Fransız Ticaret Odası olarak da bilinen, 1885 yılında...

Aynı konu üzerine etkinlik

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Les Nouvelles de la Chambre