Kurumsal Ortaklarımız

CCI France International

Yabancı Ülkelerdeki Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği

CCI France International (“Yabancı ülkelerdeki Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği”), 92 ülkede (Türkiye dahil) toplam 123 Fransız Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ve 35.000 Fransız ve yabancı şirketten oluşmaktadır. Dünyada ilk özel Fransız şirketler ağını oluşturan CCI France International, yurt dışında bulunan Fransız iş dünyasının canlandırılmasında ve uluslararası pazarlara açılmak isteyen şirketlere destek konusunda vazgeçilmez bir rol oynamaktadır.

www.ccifrance-international.org

Türk-Fransız Ticaret Derneği UCCIFE’in (1907) kurucu Üyesidir

 

 

CCI France

Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Asamblesi

“Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Asamblesi”, Fransa’da 107 yerel ve 18 bölgesel Ticaret ve Sanayi Odası’ndan oluşmaktadır. Bu Ticaret ve Sanayi Odaları, Derneğimizin Fransa’daki temsilcileri, bizde, onların Türkiye’deki temsilcisi durumundayız. Türk - Fransız Ticaret Derneği, Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Asamblesi ile birlikte, Türkiye’yi uluslararası öncelikli pazarlar sıralamasına koyan Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları’nı biraraya getiren ve 2006 şubat ayında kurulmuş “CAP Türkiye” çalışma grubunu organize etmektedir.

www.cci.fr

Türk-Fransız Ticaret Derneği bu ağın Üyesidir

 

 

BUSINESS FRANCE

“Fransız ekonomisinin uluslararasılaştırılması  konusunda çalışan ulusal kamu kuruluşu Business France, Fransa’nın topraklarının ve şirketlerinin sunduğu olanakların çekiciliğine değer katar ve tanıtımına katkıda bulunur. Business France ’in aralarında Türkiye’nin (Istanbul) de bulunduğu 70 ülkede 85 ofisi bulunmaktadır.”

  • KOBİ’lerin uluslararası gelişimine ve ihracatlarına yardım etmekte
  • Yabancı yatırımcıları tespit edip Fransa pazarına girmesini sağlamakta
  • Fransa ekonomisinin, topraklarının ve şirketlerinin sunduğu olanakların çekiciliğinin tanıtımını yapmakta 
  •  « VIE » (yurt dışına çalışmaya giden Fransız vatandaşı genç adaylar) ‘lerin gelişimini ve yönetimini sağlamakta.  

www.businessfrance.fr

Türk-Fransız Ticaret Derneği, Business France’ın iş ortağıdır (25 Ocak 2016 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşması)

25 Ocak 2016 tarihinde Business France ile Derneğimiz arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına istinaden, türk pazarında, faaliyetlerini geliştirmek ve yatırım yapmak isteyen Fransız şirketlerine danışmanlık, bilgilendirme, araştırma aşamasında mükerrer tekliflerin sunulmasının önüne geçmek için birbirlerini tamamlayabilecek hizmetler ve faaliyetler işleme konulmuştur. Böylece, Business France, Türkiye’ye ihracat yapan Fransız şirketlerine ( araştırma, müşteri ile bağlantılar, Fuarlarda Fransız Pavyon organizasyonları v.s.) hizmet sunarken, Derneğimiz, bünyesindeki İş Merkezi aracılığıyla, bu şirketlere Türkiye’ye yatırım aşamasında, ( büro kiralama,  bordrolama, istihdam v.s.) hizmet vermektedir. 

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Les Nouvelles de la Chambre