Kurumsal Ortaklarımız

CCI France International

Yabancı Ülkelerdeki Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği

CCI France International (“Yabancı ülkelerdeki Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği”), 95 ülkede (Türkiye dahil) toplam 126 Fransız Ticaret ve Sanayi Odası’ndan ve 36.000 Fransız ve yabancı şirketten oluşmaktadır. Dünyada ilk özel Fransız şirketler ağını oluşturan CCI France International, yurt dışında bulunan Fransız iş dünyasının canlandırılmasında ve uluslararası pazarlara açılmak isteyen şirketlere destek konusunda vazgeçilmez bir rol oynamaktadır.

www.ccifrance-international.org

Türk-Fransız Ticaret Derneği UCCIFE’in (1907) kurucu Üyesidir

 

*********************

 

Tüzüğünde ifade edildiği üzere, "Türkiye'de Fransız Ticaret Odası" görevi ifa eden, Türk - Fransız Ticaret Odası olarak da bilinen, 1885 yılında kurulmuş, halihazırda 135. faaliyet yılında olup ayrıca CCI France International (UCCIFE) kurumunun kurucu üyesi olan Türk Hukuku'na tabi "Association Commerciale Turco - Française / Türk - Fransız Ticaret Derneği", tedbir ve olası karşılıklılıkları engellemek amacıyla ve özellikle aşağıda ismi zikredilenler olmak üzere, Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de başka hiçbir dernek veya ticaret odasıyla ne organik, ne finansal ne de işbirliği/ortaklık şeklinde bir bağlantısının olmadığını bildirmek ister:

  • Paris'te mukim "FRANSIZ - TÜRK TİCARET ODASI"
  • "BORDEAUX AQUITAINE FRANSIZ - TÜRK TİCARET ODASI"
  • "RHÔNE ALPES - LYON FRANSIZ - TÜRK TİCARET ODASI"

 

 

BUSINESS FRANCE

“Fransız ekonomisinin uluslararasılaştırılması  konusunda çalışan ulusal kamu kuruluşu Business France, Fransa’nın topraklarının ve şirketlerinin sunduğu olanakların çekiciliğine değer katar ve tanıtımına katkıda bulunur. Business France ’in aralarında Türkiye’nin (Istanbul) de bulunduğu 70 ülkede 85 ofisi bulunmaktadır.”

  • KOBİ’lerin uluslararası gelişimine ve ihracatlarına yardım etmekte
  • Yabancı yatırımcıları tespit edip Fransa pazarına girmesini sağlamakta
  • Fransa ekonomisinin, topraklarının ve şirketlerinin sunduğu olanakların çekiciliğinin tanıtımını yapmakta 
  •  « VIE » (yurt dışına çalışmaya giden Fransız vatandaşı genç adaylar) ‘lerin gelişimini ve yönetimini sağlamakta.  

www.businessfrance.fr

Türk-Fransız Ticaret Derneği, Business France’ın iş ortağıdır (25 Ocak 2016 tarihinde imzalanan ortaklık anlaşması)

25 Ocak 2016 tarihinde Business France ile Derneğimiz arasında imzalanan iş birliği anlaşmasına istinaden, türk pazarında, faaliyetlerini geliştirmek ve yatırım yapmak isteyen Fransız şirketlerine danışmanlık, bilgilendirme, araştırma aşamasında mükerrer tekliflerin sunulmasının önüne geçmek için birbirlerini tamamlayabilecek hizmetler ve faaliyetler işleme konulmuştur. Böylece, Business France, Türkiye’ye ihracat yapan Fransız şirketlerine ( araştırma, müşteri ile bağlantılar, Fuarlarda Fransız Pavyon organizasyonları v.s.) hizmet sunarken, Derneğimiz, bünyesindeki İş Merkezi aracılığıyla, bu şirketlere Türkiye’ye yatırım aşamasında, ( büro kiralama,  bordrolama, istihdam v.s.) hizmet vermektedir. 

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Les Nouvelles de la Chambre