Görev ve misyonumuz

136 yıldır faaliyetini sürdüren ve Türk ve Fransız Şirketleri ve girişimcileri bünyesinde biraraya getiren bu etkin ağın belli başlı görevleri :

  • Türkiye’deki Türk-Fransız iş camiasını CANLANDIRMAK
  • Türkiye-Fransa ticaretinin gelişmesine KATKIDA BULUNMAK 
  • Üyelerinin menfaatlerini İki ülke makamları nezdinde TEMSİL ETMEK
  • Türkiye-Fransa arasında ki diyaloğun canlandırılması gerektiği dönemlerde, önemi daha da artan Türk-Fransız iş dünyasının SÖZCÜSÜ OLMAK

1885 yılında Türk yasalarına uygun olarak Dernek statüsünde kurulmuş olan ve finansmanını tamamen kendi olanakları ile gerçekleştiren Derneğimiz bugün 2/3’si Türk, 1/3’ü Fransız çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 400’e yakın üye şirketi bünyesinde toplamıştır. Bu ağın mevcudiyeti Türk-Fransız Ticaret Derneğine eşsiz bir pazar değerlendirme imkanı verirken, büyük gruplara olduğu kadar, orta veya küçük ölçekli her türlü şirket ile iyi ilişkilerde bulunmasını sağlamaktadır.

 

Türk - Fransız Ticaret Derneğimizin tanıtım dosyası için: Tıklayın

 

⇒ 2019 yılı Faaliyet Raporu

⇒ 2018 yılı Faaliyet Raporu

⇒ 2017 yılı Faaliyet Raporu

⇒ 2016 yılı Faaliyet Raporu

 

*************

 

BİLGİLENDİRME NOTU

Tüzüğünde ifade edildiği üzere, "Türkiye'de Fransız Ticaret Odası" görevi ifa eden, Türk - Fransız Ticaret Odası olarak da bilinen, 1885 yılında kurulmuş, halihazırda 135. faaliyet yılında olup ayrıca CCI France International (UCCIFE) kurumunun kurucu üyesi olan Türk Hukuku'na tabi "Association Commerciale Turco - Française / Türk - Fransız Ticaret Derneği", tedbir ve olası karşılıklılıkları engellemek amacıyla ve özellikle aşağıda ismi zikredilenler olmak üzere, Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de başka hiçbir dernek veya ticaret odasıyla ne organik, ne finansal ne de işbirliği/ortaklık şeklinde bir bağlantısının olmadığını bildirmek ister:

  • Paris'te mukim "FRANSIZ - TÜRK TİCARET ODASI"
  • "BORDEAUX AQUITAINE FRANSIZ - TÜRK TİCARET ODASI"
  • "RHÔNE ALPES - LYON FRANSIZ - TÜRK TİCARET ODASI"
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Les Nouvelles de la Chambre