.... üstündeki düşüncemiz

Büyüme : Fransız ekonomisine 2020’de destek verecek

2019 yılında Euro bölgesindekinden biraz daha iyi olan % 1,3 oranındaki büyüme sonrasında Insee, 2020'nin ilk iki çeyreğinde GSYİH büyümesini sırasıyla % 0,2 ve sonra % 0,3 olarak tahmin ederken, iç talebin iyi performans göstermesine bağlıyor. Dış ticaret bir kez daha Fransız büyümesi üzerinde yoğunlaşıyor.

Fransa küresel yavaşlamadan kurtulmuş değil, ancak hala yolunda gidiyor. 2018'in başlangıcından bu yana, Fransız büyümesi çeyrek başına ortalama % 0,3 oldu. Insee, 16 Aralık’taki Fransa Merkez Bankası’nın karamsar tahminlerinin tersini göstererek, bu durumun gelecek yıl da devam edeceğini belirtiyor.

İstatistik enstitüsündeki ekonomistler, iyi seviyede ihracat ve oldukça güçlü tüketimin desteklediği GSYİH'nın bu yılın dördüncü çeyreğinde % 0,3 artmasını bekliyor. 2020'nin ilk yarısında da neredeyse aynı durum olacak, ancak son zamanlardaki uluslararası ticaret darbesi sonrasında ihracat daha az dinamik olacak.

Fransa diğerlerinden daha az toparlanıyor

Böylece, büyüme 2019'da % 1,3, daha sonra 2020'nin ilk çeyreğinde % 0,2 ve sonraki üç ayda % 0,3 olacak. Bu oran aşağı yukarı Fransız ekonomisinin uzun vadeli büyümesine eşdeğerdir. Almanya'ya göre yabancı ülkelere daha az açık olan ve kamu harcamalarına daha bağımlı haldeki Fransa zor zamanlarda iyi direniyor. Buna göre, 2019 yılında maliye politikasının iç talebi ve dolayısıyla tüketimin devam etmesini sağladığı durum yaşandı.

Fransız GSYİH'sı bu yıl Euro bölgesininkinden daha hızlı büyüyecek. Diğer taraftan, kritik durumlarda Fransa diğerlerine göre daha az toparlanıyor. Insee ekonomi departmanı başkanı Julien Pouget, henüz orada değiliz, ancak "Euro bölgesinde ekonomik faaliyet daha da yavaşlamaz" dedi. Insee ekonomisti Thomas Ouin-Lagarde’a göre, "Küresel ortam çoğu ülkede biraz iyileşiyor gibi görünüyor."

Güçlü iç talep

Gelecek yıl, tüketim Fransa'daki ekonomik faaliyetleri destekleyecek. Hanehalkı satın alma gücündeki kazanımlar 2019'dan biraz daha az sürecekse de, hükümetin geçen yıl Fransızlara fayda sağladığı “sarı yelek” önlemleri dikkate değer kalacak. (özellikle gelir vergisi düşüşü ve konut vergisinin kaldırılmasının sonu) Bir başka önemli unsur da Fransızların moralinin 2017 ilkbahar seviyesine geri dönmesidir. Son olarak, 2019'un satın alma gücü kazanımlarının çoğu korunmuştur. Bu nedenle, hanehalklarının zaman içinde tüketimini düzeltecek bir şeyleri var olup, özellikle enflasyon çok düşük kaldığı için 2020'nin ortalarında, fiyatların yıllık sadece % 1 artması bekleniyor. Emeklilik reformuna yönelik grevler bile ekonomiyi rayından çıkartmamalıdır. Julien Pouget, "Bu tür çatışmanın mikroekonomik etkisi oldukça belirgin olup, makroekonomik etkiler daha azdır" diye açıklıyor.

Tek dezavantaj, istihdamın 2020'de daha az güçlü olmasıdır. Yılın ilk yarısında, 2015'in sonundan bu yana ilk kez 100.000'in altında istihdam yaratılacak. Ancak Insee'ye göre bu durum, işsizliği hafifçe azaltmaya devam edecek ve Haziran 2020 sonunda Fransız işgücünün % 8,2'sini etkileyecek.

Ekonominin Aşil tendonu olan dış ticaret

Fransız ekonomisinin diğer motoru, hala dinamik olan, şirketlerin yatırımı olacaktır. Insee ekonomisti Frédéric Tallet'e göre « İş ortamı hala elverişli bir bölgede olup, sanayi ve hizmetler arasındaki ayrışma artmaktadır. » Üreticiler küresel yavaşlamadan zarar görürken, hizmetler iç talebin iyi performansından yararlanmaktadır. Diğer taraftan, bu iç talep ithalatı körüklerken, ihracatın zayıflaması bekleniyor. Dış ticaret, GSYİH'yi önümüzdeki yılın ilk altı ayında 0,3 puan azaltacak. İhracat, her zamankinden daha fazla Fransız ekonomisinin Aşil tendonu olmaya devam ediyor.

 

 

Kaynak : G. de Calignon’un 17 Aralık 2019 tarihinde “Les Echos”da yayınlanan makalesi

 

 

Aynı konu üzerine makale

Dernek

BİLGİLENDİRME NOTU

Tüzüğünde ifade edildiği üzere, "Türkiye'de Fransız Ticaret Odası" görevi ifa eden, Türk - Fransız Ticaret Odası olarak da bilinen, 1885 yılında...

Aynı konu üzerine etkinlik

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Les Nouvelles de la Chambre