Etkinlik raporları  •  Eğitim

Kültürlerarası eğitim semineri « Birlikte daha iyi çalışabilmek ve iş yapabilmek için Fransızları anlamak » - Bostik Kimya (Arkema grubu)

Kültürlerarası İletişim Danışmanı ve Eğitim uzmanı Pınar Akkaya’nın önderliğinde, Bostik Kimya (Arkema grubu) çalışanlarından 6 kişinin katılımıyla 2 Ekim Çarşamba günü Dernek Merkezimizde gerçekleşmiştir. 

Bu eğitim, kendilerine, Fransızlar ile etkin çalışmanın yol haritasını sağlamıştır :

  • İş ilişkilerinde Türkiye ile Fransa arasındaki temel kültürel farklılıkları anlamak,
  • Fransız kültür ve değerleri hakkında temel bilgileri edinmek,
  • Bu kültürün ve değerlerin Fransızların tutum ve davranışları üzerindeki etkisini çözebilmek
  • Tecrübelerin paylaşımı

 

Bu tip eğitim ilginizi çektiği takdirde bizimle irtibata geçebilisiniz : raphael.esposito(@)ccift.com

Talepleriniz doğrultusunda şirketinizde kişiye özel bir program sunulabilir.

 

Aynı konu üzerine makale

Dernek

BİLGİLENDİRME NOTU

Tüzüğünde ifade edildiği üzere, "Türkiye'de Fransız Ticaret Odası" görevi ifa eden, Türk - Fransız Ticaret Odası olarak da bilinen, 1885 yılında...

Aynı konu üzerine etkinlik

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Les Nouvelles de la Chambre