Dernek

BİLGİLENDİRME NOTU

Tüzüğünde ifade edildiği üzere, "Türkiye'de Fransız Ticaret Odası" görevi ifa eden, Türk - Fransız Ticaret Odası olarak da bilinen, 1885 yılında kurulmuş, halihazırda 135. faaliyet yılında olup ayrıca CCI France International (UCCIFE) kurumunun kurucu üyesi olan Türk Hukuku'na tabi "Association Commerciale Turco - Française / Türk - Fransız Ticaret Derneği", tedbir ve olası karşılıklılıkları engellemek amacıyla ve özellikle aşağıda ismi zikredilenler olmak üzere, Fransa'da olduğu gibi Türkiye'de de başka hiçbir dernek veya ticaret odasıyla ne organik, ne finansal ne de işbirliği/ortaklık şeklinde bir bağlantısının olmadığını bildirmek ister:

  • Paris'te mukim "FRANSIZ - TÜRK TİCARET ODASI"
  • "BORDEAUX AQUITAINE FRANSIZ - TÜRK TİCARET ODASI"
  • "RHÔNE ALPES - LYON FRANSIZ - TÜRK TİCARET ODASI"

 

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

 

Aynı konu üzerine makale

Aynı konu üzerine etkinlik

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Les Nouvelles de la Chambre