Türkler ile çalışmak

Kültürlerarası eğitim semineri “TÜRKİYE’DE TÜRK’LERLE ÇALIŞMAK, MÜZAKERE ETMEK VE BİRLİKTE YAŞAMAK” : hedef sunumlar, « en iyi uygulamalar » ve « tecrübe paylaşımları » ile

Türk Fransız Ticaret Derneği, 2015 yılından beri yılda iki kez, Türkiye’ye yeni gelen yönetici ve profesyonellere aşağıdaki konularda yardımcı olmak için “TÜRKİYE’DE TÜRK’LERLE ÇALIŞMAK, MÜZAKERE ETMEK VE BİRLİKTE YAŞAMAK” başlıklı iki günlük Fransızca seminer tertiplemektedir :

· Türk muhataplarını daha iyi anlamak ve bunlardan gelen mesajları çözmek

· Türk müşterileri, tedarikçileri ve meslektaşları ile verimli iş ilişkileri kurmak veya bu ilişkileri güçlendirmek

· Hata yapmadan, sağlıklı şekilde kişisel ilişkiler kurabilmeleri için Türk kültürü ile ilgili daha fazla bilgi almak

· Müstakbel ortak, müşteri ve tedarikçileri ile müzakere edebilmek veya Türk ekipleri idare etmek için doğru araçlara sahip olmak

· Türk kültürü, örf ve adetleri ile ilgili bilgilerini pekiştirmek ve bu bilgileri gündelik hayatta kullanmalarını sağlamak.

 

Contact : Raphaël Esposito, Müdür, raphael.esposito(@)ccift.com

 

Önceki seminerlerimize katılar şirketler :

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Les Nouvelles de la Chambre