COVID-19

Covid-19 - Fransa ve Türkiye arasındaki seyahat koşullarında değişiklik (27 Ağustos 2021)

Covid-19 Koronavirüs salgınının oldukça aktif bir şekilde sirkülasyonu ve bazı varyantlarının yayılması sebebiyle, 28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59’dan itibaren Türkiye’den Fransa’ya seyahatlerde tedbirler artırılacaktır.

Bu tarihten itibaren Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alacaktır.

Bu sınıflandırmadan kaynaklanan yeni tedbirlerden, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişiler muaftır.

Ancak, direkt uçuşla veya üçüncü bir ülkede 14 günden daha kısa bir süre geçirdikten sonra transit olarak Fransa’ya gitmek isteyen ve Fransa topraklarına girme hakkı bulunan aşılanmamış kişiler,

 • mücbir bir sebep sunmak durumundadırlar (İçişleri Bakanlığı’nın uluslararası seyahat belgesinde yer alan mücbir bir sebep veya yabancılar için geçiş belgesi aracılığıyla). Bu kişiler ayrıca:
 • Uçağa binmeden önce havayolu şirketine ve sınır kontrol yetkililerine, 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi veya antijen testi ibraz etmek durumundadırlar (12 yaşından küçük çocuklar bu yükümlülükten muaftır);
 • Fransa’ya vardıktan sonra antijen testi yaptırmak durumundadırlar ;
 • Fransa’ya vardıklarında, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi olacaklar. Söz konusu tedbire riayet edilip edilmediği emniyet ve jandarma görevlileri tarafından kontrol edilecektir. İhlali, en az 1000 € para cezası ile sonuçlanacaktır;
 • Kişiler kendilerini, idare tarafından sağlanan bir konaklama yerinin dışında bir yerde tecrit etmeleri durumunda (karantinaya tabi tutulan kişilere yardımcı olmak amacıyla mahalli tecrit destek hücreleri oluşturulmuştur) veya uluslararası bir bölgeden transit geçişte bulunmamaları durumunda, ihtiyaç duyulduğunda kontrol memurlarının karantina veya tecrit önleminin yerine getirilip getirilmediğini doğrulamalarını sağlayacak, konaklama yerine erişim şartlarını açıklayan uygun bir konaklama yeri (otel veya benzeri) veya ev adresini belirten bir belge sunmak durumundadırlar;
 • Kişiler ayrıca ;
  - Koronavirüs enfeksiyonuna dair herhangi bir semptom taşımadıklarını;
  - seyahatlerinden önceki 14 günlük süre zarfında Kovid-19 virüsü taşıdığı teyit edilmiş bir vaka ile temaslı olduklarına dair bilgilerinin olmadığını;
  - ve sadece on bir yaşından büyük yolcular için geçerli olmak üzere, ulusal topraklara vardıklarında olası SARS-CoV-2 tespiti için bir teste veya virolojik tarama amacıyla biyolojik bir teste tabi tutulmalarını kabul ettiklerini dair yeminli bir beyanda (bu sayfadan indirilmesi mümkün) bulunmak durumundadırlar.

 

 

Türkiye’de PCR testi zorunluluğu 6 Eylül’de başlıyor

Türkiye’de 6 Eylül’den itibaren aşı olmayan kişilerin, konser, sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu yerlere gidebilmeleri, uçak ve otobüsle seyahat edebilmeleri için PCR testi yaptırmaları zorunlu olacak.

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında dün Kabine toplantısında alınan “PCR testi zorunluluğu” kararına ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. “Bazı Faaliyetler için PCR Testi Zorunluluğu” konulu genelgede, PCR testinin zorunlu olacağı yerler belirtildi.

 

 

Tam Kapanma Genelgesi Kapsamında Uygulamaya Konulan Görev Belgesi Düzenlemesi

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tam Kapanma Genelgesi” kapsamında uygulamaya konulan "Görev Belgesi Düzenleme" konulu genelgeye istinaden, tam kapanma sürecinde muafiyeti bulunan iş yerlerinin mevcut görev belgeleri 2 Mayıs 2021 saat 24:00'e kadar geçerli olacaktır. Muafiyet kapsamında bulunan iş yeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunacaklardır.

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla iş yerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, iş yeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı, başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak iş yeri/firma yetkilisine imzalatılacaktır.

Görev belgesi uygulaması ve genelgeye ilişkin detaylara buraya tıklayarakulaşılabilmektedir.

 

 

Covid 19 / Türk yetkililer tarafından ek önlemler: 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle güncellenmiş bilgiler

29 Aralık 2020 gece yarısı (Türkiye saati) itibariyle, Türkiye'ye hava yoluyla seyahat eden 6 yaş ve üzerindeki tüm yolcular, negatif bir Covid-19 PCR testi sunmalıdır (ve sadece bir PCR testi, diğer herhangi bir test hariçtir) Türkiye uçuşlarından en geç 72 saat önce olmalıdır. Bu önlemin uygulanmasının ayrıntıları havayolu şirketlerine sorulabilir.

Bu önlem, 29 Aralık 2020 gece yarısından itibaren Türkiye'ye kara veya deniz yoluyla seyahat eden yolcular için de geçerlidir.

Daha detaylı bilgi için:

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/turquie/ 

 

.

Covid 19: 31 Ocak 2021 itibariyle Fransız yetkililer tarafından alınan ek önlemler

29 Ocak 2021 Cuma akşamı Fransa Başbakanı'nın yaptığı açıklamalar neticesinde, 31 Ocak Pazar gece yarısından itibaren zorunlu bir sebep olmadıkça, Fransa ile Türkiye arasında her iki yöne de hava veya deniz yolu ile yapılan tüm seyahatler yasaklandı.

Bu zorlayıcı nedenlerin listesini gösteren yeni bilgiler burada (tıklayınız) mevcuttur.

Tüm yolcular bunu doldurmalı, imzalamalı ve söz konusu önemli nedene uygun olarak bir veya daha fazla destekleyici belge eklemelidir.

Bu belgeler, Fransa'ya yönelik herhangi bir uçağa binerken havayoluna sunulmalıdır.

Fransa'ya seyahat etmek için uçağa binmeden 72 saatten daha az süre önce gerçekleştirilmiş negatif PCR testi gereklidir.

 

 

Legal Opinion Regarding to Occupational Health and Safety Precautions and Rules for Covid-19

Legal Note regarding to the Precautions and Rules in terms of Occupational Health and Safety during covid-19 pandemic period : https://www.ccift.com/docs

Kaynak: Sarıibrahimoğlu Hukuk Bürosu

 

.

TSE – Sanayi Kuruluşları için Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu

Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, Sanayi Kuruluşları için Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız.

 

.

30.05.2020 Tarihinde Yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

Sağlık Bakanlığı Bilim  Kurulu’nun oluşturduğu, işyerleri için Koronavirüse (Covid-19) karşı alınması gereken önlemleri içeren 30.05.2020 tarihli Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

Rehber için tıklayınız

 

.

ISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

A. Kısa Çalışma Ödeneği Süresinin Uzatılması

26 Ekim 2020 tarihli ve 3134 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi 2 (iki) ay süre ile uzatılmıştır.
Daha önce, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları taşımak kaydıyla 1’er (birer) ay uzatılmıştı. Bu kapsamda söz konusu 1 (bir) aylık süre,
- 30 Haziran 2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren,
- 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere başlamıştı.
30 Ağustos 2020 tarihli ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirtilen süreler 2 (iki) ay daha uzatılmıştı. Şimdi, 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirtilen süreler bir kez daha 2 (iki) ay daha uzatılmıştır. Bu 2 (iki) aylık uzatma süresi yukarıda belirtilmiş olan ve 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 (iki) aylık süreden sonra başlayacaktır. Buna göre yukarıda birinci durumda bahsi geçen işyerlerinde çalışanlar Aralık ayı sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaklardır. İkinci durumda bahsi geçen işyerlerinde ise, kısa çalışma ödeneğinin sona erme süresi her işyeri için farklı olacaktır.

B. İşten Çıkarma Yasağı ve Ücretsiz İzin Sürelerinin Uzatılması

27 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 26 Ekim 2020 tarihli ve 3135 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca işten çıkarma yasağı ve işverenin tek taraflı ücretsiz izne çıkarma hakkı 17 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 (iki) ay daha uzatılmıştır.
Dolayısıyla, her türlü iş veya hizmet sözleşmesi İş Kanunu’nun 25. maddesinin 1. fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında 17 Ocak 2020 tarihine kadar iş veya hizmet sözleşmeleri işverenler tarafından feshedilemeyecektir. Ancak, işverenin yine bu süreyi geçmemek üzere işçileri tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesi mümkün olacaktır.
Kaynak : Güner Law Office

 

.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

31 Ağustos 2020

Bilindiği üzere, 28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma ödeneğine ilişkin süreleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılabileceği belirtilmişti.

Bu kapsamda, 31 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de kısa çalışma ödeneği süresinin uzatımı hakkında 30 Ağustos 2020 tarihli ve 2915 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmıştır.

Daha önce, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve 30 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları taşımak kaydıyla 1'er (birer) ay uzatılmıştı. Bu kapsamda söz konusu 1 (bir) aylık süre,

- 30 Haziran 2020 tarihi öncesinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01.07.2020 tarihinden itibaren,

- 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere başlamıştı.

Şimdi, 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile belirtilen süreler 2 (iki) ay daha uzatılmıştır ve bu 2 (iki) aylık uzatma süresi yukarıda belirtilmiş olan ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 1 (bir) aylık süreden sonra başlayacaktır. Buna göre yukarıda birinci durumda bahsi geçen işyerlerinde çalışanlar Ekim ayı sonuna kadar kısa çalışma ödeneğinden faydalanacaklardır. İkinci durumda bahsi geçen işyerlerinde ise, kısa çalışma ödeneğinin sona erme süresi her işyeri için farklı olacaktır.

Kaynak: Güner Hukuk Bürosu

 

.

Türk yetkililer tarafından Covid-19 krizine istinaden alınan temel ekonomik destek önlemleri (04.05.2020)

İlk destek önlemleri, hükümetin 14 milyar Euro değerinde eylem planının (Ekonomik İstikrarın Korunması) bir parçası olarak Mart ayı ortasında açıklandı. Ardından diğer tamamlayıcı tedbirler, özellikle Merkez Bankası veya yürütme tarafından ilan edilmiştir.

Bütçesel önlemler

 • Otel sektöründe konaklama vergisinin Kasım 2020'ye kadar askıya alınması, iç hat uçuşlarında KDV'nin % 18'den % 1'e düşürülmesi
 • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında verilmesi gereken muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresinin 27 Temmuz 2020’ye kadar uzatılması, söz konusu beyannamelere istinaden tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin altışar ay uzatılarak ödemelerin Ekim, Kasım ve Aralık aylarının son haftasında yapılabilmesinin sağlanması (perakende ticaret, alışveriş merkezleri, çelik endüstrisi, otomobil, lojistik-ulaşım, konaklama, gıda, tekstil-giyim, etkinlikler, kültür, vb.)
 • Otel hizmetlerinde ödenecek taksitlerin altı aya kadar ertelenmesi (Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için).

Firmalara destek önlemleri

 • Nakit akışları kesintiye uğramış şirketler anapara ödemelerini ve banka kredilerine olan faizlerini en az 3 ay erteleyebilecek olup, gerekirse ek finansal destek sunulacaktır.
 • İhracatçı şirketlerin finansmanına destek.
 • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında işletmeler için kredi kayıtlarına “mücbir sebep” maddesi girilmiştir.
 • Kamu bankası Halkbank tarafından finanse edilen ve faaliyeti yavaşlayan esnaf ve benzeri işçiler, anapara ödemeleri ve kredilerinin faizini 3 ay boyunca faizsiz olarak erteleyebilir.
 • Üç kamu bankası, Ziraat, VakıfBank ve Halkbank, turizm ve ulaşım gibi faaliyetlerdeki düşüşten en fazla etkilenen sektörlerdeki şirketler için daha fazla destek açıklamaktadır. (örneğin, 12 ay erteleme) Maaşların ödenmesine destek  vermek için spesifik kolaylıklar sağlanmakta.
 • Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüt edilen şirketler için kredi kaydına mücbir sebep maddesi eklendi
 • Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar TL'den (3 milyar Euro) 50 milyar TL'ye (7 milyar Euro) yükseldi. Mevcut durum nedeniyle likidite ihtiyacı olan ve kredi garantilerinden faydalanamayan şirketlere ve KOBİ'lere bu fondan destek önceliği verilecektir.
 • Türk Hava Yolları'na özel destek.
 • Vatandaşlara uygun koşullarla sosyal amaçlı kredi dağıtımının kolaylaştırılması.
 • Türkiye Varlık Fonu’nun sağlık durumundan dolayı, güçlük çeken stratejik şirketleri satın alabilmesi.
 • KOSGEB’in KOBİ'lere yönelik destek sistemini gözden geçirmesi. Artık KOSGEB destek programlarından yararlanmak için sanayi kuruluşu olmak gerekli değildir. Destek çerçevesi, hizmet sektörlerine, zanaatkarlara ve tüccarlara kadar genişletilmiştir.
 • KOSGEB destek programları çerçevesinde yaklaşık 136.000 KOBİ'ye verilen kredilerin geri ödemesinin üç ay ertelenmesi (713 milyon TL - yaklaşık 100 milyon Euro) Erteleme, bir talepte bulunmaya gerek kalmadan otomatik olarak yapılacaktır. Kriz durumunun devam etmesi halinde de geri ödemeler ertelenebilir.
 • Ticaret Bakanlığı kararıyla 2020 yılına ait (kamu kurumları harici) temettü dağıtımına ilişkin olarak, hissedarlara dağıtılan tutarlar 2019 mali yılında elde edilen net karın % 25'ini aşamaz. Geçmiş yılların karları ortaklara dağıtılamaz. Bu fonlar daha sonra istihdamı korumak için kullanılabilir.

Parasal önlemler

 • Bankacılık sektöründe likiditeyi artırmaya yönelik bir dizi tedbirin uygulanması: özellikle 3 ayda yeni finansman araçlarının etkinleştirilmesi, takas işlemleri, faiz oranının düşürülmesi ve hibe koşulları (özellikle, teminatsız yeniden finansmandan yararlanma olasılığı, yabancı para birimlerinde zorunlu karşılıkların önemli ölçüde gevşetilmesi (kredi dağıtım politikası yeterince dinamik olarak kabul edilen bankalar için)
 • Merkez Bankası artık parasal işlemler için öngörülen miktarın ötesinde devlet tahvilleri alabilir. (Merkez Bankası bilançosuna göre şu anda % 5’lik limit tutarı)
 • Kredi kartıyla borçlanma için aylık faiz oranının tavanı Türk lirası için % 1,40'tan % 1,25'e, döviz işlemleri için % 1,12'den % 1'e düşürüldü

Sosyal Önlemler

 • Hükümet’in işten çıkarmaları üç ay boyunca yasaklaması. (Cumhurbaşkanı bu yasağı 6 ay daha uzatabilir) Söz konusu düzenleme ile, 15 Mart'tan itibaren, geriye dönük olarak ücretsiz izinde olan veya işten çıkarılmış kişilere günlük 39,24 TL (5,5 EUR) ödenmesi.
 • Şirketlerin faaliyetlerindeki düşüşe bağlı kısa çalışma uygulamasına yönelik destek uygulamasına geçiş. Çalışanların son 60 gün içinde (daha önce 120 gün) prim ödemiş olmaları, sürekli çalışmaları ve sigorta primleri ödemeleri şartıyla ödeneklere erişmelerini sağlar. Son üç yılda en az 450 gün (600 gün yerine) işsizlik primi ödemiş olmaları gerekmektedir. Çalışma saatlerini azaltan veya faaliyeti en az dört hafta süreyle tamamen veya kısmen askıya alan işverenler İŞKUR'a talepte bulunabilir. Edinilmiş haklara göre maaşın %60'ını, asgari maaşın 1,5 katı sınırında kapsamaktadır.
 • En düşük emeklilik aylığının 1.500 TL'ye (211 Euro) yükselmesi,
 • 2,1 milyon haneden sonra, 2,3 milyon ek hanenin, Nisan ayında 1000 TL'lik (130 Euro) doğrudan destekten faydalanabilmesi.
 • 70.000 Euro’dan az konut satın alımı için kredi miktarında % 80'den % 90'a artış ve asgari peşinatın % 10'a düşürülmesi.

Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi

 

.

Kullanıcılar için ATR dolaşım sertifikası ile ilgili bilgi

Covid-19 krizi süresince, Avrupa Komisyonu'nun PEM (pan-Avrupa-Akdeniz) ülkeleri tablosunun, tercihli menşeili belgelerin (EUR.1 ve EUR.MED) imzalanması ve vizesinde uygulanacak kolaylıklar ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Bilgi formuna bakın: https://www.douane.gouv.fr/fiche/covid-19-emission-etacceptation-des-certificats-eur1-eurmed-forma-et-atr.

Avrupa Komisyonu tablolarına doğrudan erişim için: https://ec.europa.eu/taxation_customs/covid-19-taxud-response/guidance-customs-issuesrelated-covid-19-emergency_en#heading_4.

24 Nisan 2020 Cuma gününden itibaren:

 • AB'ye ithalatta, Türkiye tarafından verilen sertifikalarda ıslak imza gerekmemektedir (diğer düzenleyici hükümlere uygun olarak). Sertifikanın bir QR kodu ve bir internet bağlantısı olması gerekmektedir.
 • AB'den Türkiye'ye ihracat için, - talep eden ihracatçılar için - aşağıdaki bilgi formunda açıklanan orjinale gerek kalmadan kopya sistemini kullanmak mümkündür.

https://mdc.gtb.gov.tr/3db4f8fc

Türkiye, kriz döneminde Fransa'da uygulanan bu istisnai tedbiri kabul etmiştir. Avrupa Komisyonu yakında tabloyu buna göre güncelleyecektir.

Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi

 

.

Türk ürünleri ithalatçilari için önemli bilgi

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren, Türkiye’de mevcut MEDOS sistemi üzerinden belgelerin düzenlenmesine ve onaylanmasına  geçildi. Hareket belgeleri ve menşe belgeleri artık sadece Türk makamları tarafından elektronik ortamda düzenlenmektedir.

Menşei sertifikaları ve Form A belgeleri, sadece Ticaret ve Sanayi Odaları ve Sendikalar tarafından MEDOS aracılığıyla elektronik olarak onaylanır. Bu belgelerde ıslak mürekkeple imza veya damga yoktur. Elektronik olarak düzenlenen ve onaylanan her sertifikanın benzersiz, tekrarlanamayan bir QR veya doğrulama kodu vardır, böylece belgelerin doğruluğu ve orijinalliği, ithalatçı kurum tarafından kolayca doğrulanabilir.

Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi

 

.

Dernek Üyelerimizden duyurular …

 

Koronavirüs Salgınıyla İlgili Türkiye’de Kamuoyu ve Tüketicinin Nabzı

https://www.ipsos.com/tr-tr/koronavirus-salginiyla-ilgili-turkiyede-kamuoyu-ve-tuketicinin-nabzi

Kaynak : Ipsos

 

Küresel Kamuoyu Koronavirüs Salgını Hakkında Ne Düşünüyor?

https://www.ipsos.com/tr-tr/kuresel-kamuoyu-koronavirus-salgini-hakkinda-ne-dusunuyor

Kaynak : Ipsos

 

*****

 

Kasım Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

http://taxia.com.tr/2020-136-kasim-ayi-ozet-mali-vergisel-duzenlemeler/

Kaynak: IA

 

Ekim Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

http://taxia.com.tr/2020-125-ekim-ayi-ozet-mali-vergisel-duzenlemeler/

Kaynak: IA

 

Eylül Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

http://taxia.com.tr/2020-111-eylul-ayi-ozet-mali-vergisel-duzenlemeler/ 

Kaynak: IA

 

Ağustos Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

http://taxia.com.tr/2020-98-agustos-ayi-ozet-mali-vergisel-duzenlemeler/

Kaynak: IA

 

Temmuz ayı özet mali/vergisel düzenlemeler

http://taxia.com.tr/2020-88-temmuz-ayi-ozet-mali-vergisel-duzenlemeler/

Kaynak: IA

 

Aylık Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler (Haziran)

http://taxia.com.tr/2020-74-aylik-ozet-mali-vergisel-duzenlemeler-haziran/

Kaynak: IA

 

Mayıs Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

https://ia.com.tr/2020-62-mayis-ayi-ozet-mali-vergisel-duzenlemeler/

Kaynak: IA

 

Nisan Ayı Özet Mali/Vergisel Düzenlemeler

https://ia.com.tr/2020-53-nisan-ayi-ozet-mali-vergisel-duzenlemeler/

Kaynak: IA

 

7226 Sayılı Kanunda (Covid-19 Önlem Paketi) Yer Alan Önemli

https://ia.com.tr/2020-31-7226-sayili-kanunda-covid-19-onlem-paketi-yer-alan-onemli-duzenlemeler/

Kaynak : IA

 

*****

 

Advance payments for income tax and corporate income tax for the year 2020-postponed to 28 May

https://www.pwc.com.tr/en/hizmetlerimiz/vergi/bultenler/2020/advance-payments-for-income-tax-and-corporate-income-tax.html

Kaynak : PWC

 

Covid-19: Update on emergency tax measures

https://www.pwc.com.tr/en/hizmetlerimiz/vergi/bultenler/2020/covid-19-update-on-emergency-tax-measures.html

https://www.pwc.com/gx/en/services/tax/navigate-the-tax-measures-in-response-to-Covid-19.html

Kaynak : PWC

 

*****

 

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Tebliğ’in Değerlendirilmesi

https://sengunhukukyayinlari.com/kar-payi-dagitimina-iliskin-tebligin-degerlendirilmesi/

Kaynak: Şengün & Partners Avukatlık Ortaklığı


*****

 

COVID-19: KÂR PAYI DAĞITIMI SINIRLAMALARINA İLİŞKİN SÜRE UZATIMI

http://elink.gide.com/m/1/79674586/p1-t20307-46cd0638e522445c84f834bcf83374fb/1/1/1?_cldee=Y2NpZnRAY2NpZnQuY29t&recipientid=contact-8ed16f50e4cae

Kaynak : Gide

 

COVID-19: KÂR PAYI DAĞITIMI KISITLAMALARI ÖNGÖRÜLEN İSTİSNALAR

https://file-eu.clickdimensions.com/gidecom-assgo/files/gide_ods_clientalert_covid19_ist_dividenddistributionperiodextension_tr.pdf

Kaynak : Gide

 

Covid-19: Kâr payı dağıtımı kısıtlamaları öngörülen istisnalar

https://www.gide.com/sites/default/files/gide_ods_clientalert_covid19_ist_dividenddistribution_tr_may2020.pdf

Kaynak : Gide

 

Kişisel Verilerin Korunmasında güncel gelişmeler - bağlayıcı şirket kuralları

https://www.gide.com/communications/Gide_ODS_ClientAlert_DataProtection_TR_06052020.pdf

Kaynak : Gide

 

Covid-19'un ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasını hedefleyen yeni düzenlemeler

https://file-eu.clickdimensions.com/gidecom-assgo/files/gide_ods_clientalert_covid19_newomnibuslaw_tr_27042020.pdf

Kaynak : Gide

 

Covid-19 salgınının iş hukuku uygulamalarına etkisi

http://files-eu.clickdimensions.com/gidecom-assgo/files/gide_ods_clientalert_covid-19_laborlaw_tr_april2020_final.pdf

Kaynak : Gide

 

Korona virüsünün sözleşmelere etkisi

http://files-eu.clickdimensions.com/gidecom-assgo/files/gide_ods_clientalert_covid-19_contracts_tr_april2020_final.pdf

Kaynak : Gide

 

Sigortacılık sektöründe Covid-19 salgını ile bağlantılı güncel gelişmeler

https://www.gide.com/communications/Gide_ODS_ClientAlert_Covid19_Insurance_TR_April2020.pdf

Kaynak : Gide

 

Covid-19 salgını nedeniyle idari süreler ile yargılama sürelerinin durdurulması

https://www.gide.com/communications/Gide_ODS_ClientAlert_Covid-19_IP_TR_April2020.pdf

Kaynak : Gide

 

Şirketler hukuku alanında Covid-19 tedbirleri

http://files-eu.clickdimensions.com/gidecom-assgo/files/gide_ods_clientalert_covid-19_corporate_tr_march2020_final.pdf

Kaynak : Gide

 

*****

 

EXTENSION OF THE APPLICATION PERIOD OF WITHHOLDING TAX AND VAT REDUCTION ON WORKPLACE RENTS

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/extension-of-the-application-period-of-withholding-tax-and-vat-reduction-on-workplace-rents/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı

 

REMINDER ON THE APPROACHING DEADLINE TO REGISTER WITH THE COMMERCIAL ELECTRONIC MESSAGE MANAGEMENT SYSTEM (in Turkish “İYS”)

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/reminder-on-the-approaching-deadline-to-register-with-the-commercial-electronic-message-management-system-in-turkish-iys-3/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı

 

NEW REGULATIONS REGARDING CONSUMER RIGHTS LAW

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/new-regulations-regarding-consumer-rights-law/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı

 

ADDITIONAL EXTENSION OF SHORT-TERM WORK ALLOWANCE & PROHIBITION ON THE UNILATERAL TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT DUE TO COVID-19

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/additional-extension-of-short-term-work-allowance-prohibition-on-the-unilateral-termination-of-the-employment-contract-due-to-covid-19-2/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı

 

EXTENSION OF THE PERIOD FOR THE LIMITATION IN THE DISTRIBUTION OF PROFITS OF THE STOCK CORPORATIONS

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/extension-of-the-period-for-the-limitation-in-the-distribution-of-profits-of-the-stock-corporations-3/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

ADDITIONAL EXTENSION OF SHORT-TERM WORK ALLOWANCE & PROHIBITION ON THE UNILATERAL TERMINATION OF EMPLOYMENT DUE TO COVID-19

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/additional-extension-of-short-term-work-allowance-prohibition-on-the-unilateral-termination-of-employment-due-to-covid-19/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

LIMITED LIABILITY COMPANIES SHALL HOLD THEIR ANNUAL GENERAL ASSEMBLY MEETING

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/limited-liability-companies-shall-hold-their-annual-general-assembly-meeting-3/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

FURTHER EXTENSION OF TERMS WITH RESPECT TO LABOR LAW PROVISIONS IMPLEMENTED DUE TO COVID-19

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/further-extension-of-terms-with-respect-to-labor-law-provisions-implemented-due-to-covid-19/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

FURTHER EXTENSION OF CERTAIN TERMS PROVIDED IN LABOR LAW AND RELATED LEGISLATION WITH REGARD TO THE EMPLOYER AND THE EMPLOYEES

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/further-extension-of-certain-terms-provided-in-labor-law-and-related-legislation-with-regard-to-the-employer-and-the-employees-3/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Sanayi Kuruluşları için Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/the-covid-19-guide-for-the-hygiene-infection-prevention-and-control-of-industrial-enterprises/

https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/dokumanyonetimi/113/20052020112631-1.pdf

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Regulation on the Amendment of the Regulation regarding the Business License of the Workplaces

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/amendment-of-the-regulation-regarding-the-opening-and-operating-licences-the-business-licence-3/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Guide of the Ministry of Health regarding the Precautions to be taken Specific to the Workplaces Due to Covid-19

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/guide-of-the-ministry-of-health-regarding-the-precautions-to-be-taken-specific-to-the-work-places-2/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Regulation Amending the Regulation on the Implementation of the Organized Industrial Zones

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/amendment-of-the-regulation-on-the-implementation-of-the-organized-industrial-zones-3/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Procedures and Principles applicable with respect to the Limitation in the Distribution of Profits of the Stock Corporations

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/procedures-and-principles-applicable-with-respect-to-the-limitation-in-the-distribution-of-profits-of-the-stock-corporations-2/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Declaration of signature to be provided to the Trade registry office by the authorized signatories who do not reside in Turkey

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/declaration-of-signature-to-be-provided-to-the-trade-registry-2/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Restart of Activities and Precautions to be taken at the  Workplaces

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/restart-of-activities/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Extension of Suspension of Judicial Acts, Execution and Bankruptcy Proceedings from 1 May 2020 (included) until 15 June 2020 (included)

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/further-suspension-of-judicial-acts-and-execution-and-bankruptcy-proceedings-3/

Kaynak: Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Law Amending Certain Laws and Aimed at Reducing the Effects of Covid-19 on Social and Financial Life

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/law-amending-certain-laws-and-aimed-at-reducing-the-effects-of-covid-19-on-social-and-financial-life-3/

Kaynak : Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Non-Payment Of The Rent Of The Place Of Business between 1 March - 30 June 2020

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/non-payment-of-the-rent-of-the-place-of-business-between-1-march-30-june-2020-shall-not-constitute-a-ground-for-eviction-3/

Kaynak : Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Announcement of Force Majeure for Certain Sectors as per the General Communiqué of Tax Procedural Law

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/announcement-of-force-majeure-for-certain-sectors-due-to-covid-19-outbreak-2/

Kaynak : Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Short-time work allowance’s under the effects of Covid-19 to the workplaces

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/short-time-work-allowances-under-the-effects-of-covid-19-to-the-workplaces-2/ 

Kaynak : Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

Covid-19's effects - Labour law

https://www.cailliau-colakel.av.tr/fr/covid-19s-effects-3/

Kaynak : Cailliau&Colakel Avukatlık Ortaklığı 

 

*****

 

İş Hukuku Bakımından Güncel Düzenlemeler (27.010.2020)

https://mailchi.mp/1f517df888f4/postacioglu-bulten-hukuku-bakmndan-gncel-dzenlemeler

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Vergi Hukukuna ve İş Hukukuna İlişkin Güncel Düzenlemeler

https://mailchi.mp/438206d33a14/postacioglu-bulten-vergi-hukukuna-ve-hukukuna-likin-gncel-dzenlemeler

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

İş Hukukuna İlişkin Güncel Düzenlemeler

https://mailchi.mp/bcb841addaa8/postacioglu-bulten-hukukuna-likin-gncel-dzenlemeler

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

311 ve 312 Seri Numaralı Genel Tebliğler ile Getirilen Düzenlemeler

https://mailchi.mp/e8e47fa4571c/postacioglu-bulten-311-ve-312-seri-numaral-genel-tebliler-ile-getirilen-dzenlemeler

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

İş Hukuku ile İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Güncel Düzenlemeler

https://mailchi.mp/ede7ae9ed7e7/postacioglu-bulten-hukuku-ile-sal-ve-gvenliine-likin-gncel-dzenlemeler?e=f635f4049a

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Sermaye Şirketlerinde Kar Dağıtımına İlişkin Düzenlemeler

https://mailchi.mp/9d577d1f1f42/postacioglu-bulten-sermaye-irketlerinde-kar-datmna-likin-dzenlemeler?e=f635f4049a

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Finansal Piyasalarda Manipülasyon ve Yanıltıcı İşlemler

https://mailchi.mp/a2ac144df11d/postacioglu-bulten-finansal-piyasalarda-maniplasyon-ve-yanltc-lemler

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

COVID-19 Pandemisinin Rekabet Hukukuna Etkileri

https://mailchi.mp/4226966457e0/postacioglu-bulten-covid-19-pandemisinin-rekabet-hukukuna-etkileri

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Covid-19 Pandemisinin Yasal Sürelere Etkisi

https://mailchi.mp/ae4ec8d601a5/postacioglu-bulten-covid-19-pandemisinin-yasal-srelere-etkisi

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Şirketlerin Genel Kurul Toplantıları

https://mailchi.mp/5cf455d5a8c7/postacioglu-bulten-covid-19-pandemisi-srecinde-irketlerin-genel-kurul-toplantlar

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Çek Hukukuna İlişkin Güncel Düzenlemeler

https://mailchi.mp/4cf771d1c896/postacioglu-bulten-ek-hukukuna-likin-gncel-dzenlemeler

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

7244 Sayılı Kanun'un İş Hukuku Uygulamalarına Yansıması

https://mailchi.mp/62049731039c/postacioglu-bulten-7244-sayl-kanunun-hukuku-uygulamalarna-yansmas

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

7244 Sayılı Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

https://mailchi.mp/cfcd52e49e6b/postacioglu-bulten-7244-sayl-kanun-hakknda-genel-bilgilendirme

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Vergisel Yükümlülükler

https://mailchi.mp/f3639ed9f327/postacioglu-bulten-covid-19-pandemisi-srecinde-vergisel-ykmllkler

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Covid-19 Pandemisinin Ticari Sözleşmelere Etkisi

https://mailchi.mp/e2edbd322ade/postacioglu-bulten-covid-19-pandemisinin-ticari-szlemelere-etkisi

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Özel Sektöre Yönelik Alınan Tedbirler

https://mailchi.mp/e46f522dfe68/postacioglu-bulten-zel-sektre-ynelik-alnan-tedbirler

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Covid-19 Pandemisi Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları

https://mailchi.mp/4a6aa654921f/postacioglu-bulten-covid-19-pandemisi-srecinde-ve-sosyal-gvenlik-hukuku-uygulamalar

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Covid-19 Pandemisinin Ticari Kira Sözleşmelerine Etkisi

https://mailchi.mp/e64b20e38d25/postacioglu-bulten-covid-19-pandemisinin-ticari-kira-szlemelerine-etkisi

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

Covid-19 Kapsamında Türkiye'de Alınan Tedbirler

https://us19.campaign-archive.com/?e=f635f4049a&u=d5b8dbf7440df82fc9dc1d286&id=73cd610f60

Kaynak : Postacıoğlu Law Firm

 

*****

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

http://www.guner.av.tr/articles/27-ekim-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN UZATIMI (2930 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI)

http://www.guner.av.tr/articles/4-eylul-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

http://www.guner.av.tr/articles/31-agustos-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ (İYS) ONAY AKTARIM TARİHİ ERTELENDİ

http://www.guner.av.tr/articles/28-agustos-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU

http://www.guner.av.tr/articles/20-agustos-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

http://www.guner.av.tr/articles/4-agustos-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

7252 SAYILI KANUN İLE İŞ KANUNU VE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA

http://www.guner.av.tr/articles/29-temmuz-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA

http://www.guner.av.tr/articles/30-haziran-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

4054 SAYILI REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

http://www.guner.av.tr/articles/26-haziran-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

VERBİS'E KAYIT SÜRESİNİN UZATILMASI HAKKINDA

http://www.guner.av.tr/articles/23-haziran-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

Covid-19 Salgını Nedeniyle Yasal Sürelerin Durmasının Uzatılması

http://www.guner.av.tr/articles/30-nisan-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

Bağlayıcı Şirket Kuralları Hakkında Bilgi Notu

http://www.guner.av.tr/articles/24-nisan-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

Kar Payı Dağıtımına Getirilen Sınırlamalar Hakkında

http://www.guner.av.tr/articles/22-nisan-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

Covid-19 Salgını Nedeniyle İş Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında

http://www.guner.av.tr/articles/17-nisan-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

Covid-19 Salgını Nedeniyle Kısa-Calışma Başvurusu Hakkında Bilgi Notu

http://www.guner.av.tr/articles/24-mart-2020 

http://www.guner.av.tr/articles/27-mart-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

Covid-19 Salgını nedeniyle yargıda sürelerin durması hakkında

http://www.guner.av.tr/articles/26-mart-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

Salgın Hastalıklar Süresince Sözleşmelerin İfası Hakkında Bilgi Notu

http://www.guner.av.tr/articles/17-mart-2020

Kaynak : Güner Law Office

 

*****

 

Koronavirüs” Olarak Da Bilinen Covid-19 Salgınına Karşı Devlet Tarafından Alınan ve Bugün (18.03.2020) Cumhurbaşkanı Tarafından Duyurulan Kararlar

http://www.yttlaw.com/koronavirus-olarak-da-bilinen-covid-19-salginina-karsi-devlet-tarafindan-alinan-ve-bugun-18-03-2020-cumhurbaskani-tarafindan-duyurulan-kararlar/

Kaynak : Yalçın & Toygar Law Office

 

*****

 

Hayat Sigortaları Kapsamı (Devletimiz tarafından aksi bir uygulama / açıklama olmaması halinde), COVID 19 kaynaklı vefat ve/veya maluliyetler sigorta koruması dahilindedir

https://drive.google.com/open?id=1RDVcqPaVlZRLbk9wy6KaZyzwhDxOfXHa

Kaynak : Nart Sigorta

 

.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Les Nouvelles de la Chambre