LES RDV DE L’ÉCO – "Istanbul olası bir depreme hazır mı ?

www.lepetitjournal.com/Istanbul ile Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCFT) arasında Ekim 2009’da doğan işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşidir. Her ay, www.lepetitjournal.com/istanbul ve www.ccift.com mecralarında ve CCFT’nin aylık bülteni "Les Nouvelles de la Chambre" da bir kuruluşun  veya girişimcinin portresi yayınlanmaktadır

 

Yusuf Zahit Gündoğdu, 2008 yılından beri Miyamoto International Türkiye’nin başkanı’dır. Şirket sismik tasarımı alanında uzmanlık ve çözümler sunmaktadır.

 

Her şeyden önce, kendinizi tanıtır mısınız? Bize geçmişiniz ve önceki iş pozisyonlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Yapı Mühendisliği'nden yüksek lisansımı aldıktan sonra Proje İnşaat Koordinatörü olarak ENKA ve TEKFEN gibi önde gelen Türk inşaat şirketlerinde 8 yıl çalıştım. 1992'de Japonya'ya gittim. Fuji Engineers, Chodai ve IHI gibi Japon mühendislik şirketlerinde yapısal tasarım mühendisi olarak 7 yıl çalıştım. 1999'da Türkiye'ye döndükten sonra Fuji Mühendislik'in başkanı olarak ve 2008'den bu yana Miyamoto International Türkiye'nin başkanı olarak çalışmaktayım. Hali hazırda her iki mevkide de çalışmaya devam etmekteyim.

 

Miyamoto International Türkiye’nin başkanısınız, şirketinizi (Türkiye'deki tarihçesi, faaliyetleri, hedefleri, çalışanları, cirosu ...) tanıtabilir misiniz?

1946 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Sacramento kentinde kurulan Miyamoto International, ABD, Avrupa ve Asya'da ofisleri bulunan, dünya çapında hizmet veren bir deprem ve yapısal mühendislik firmasıdır. Firmamız “Yüksek Performanslı Deprem Mühendisliği” çözümleri konusunda uzmanlaşmıştır. Müşterilerimiz, hükümetler, özel sektör kuruluşları, yatırımcılar, mimarlar ve yüksek etkili sürdürülebilir teknik çözümler arayan müteahhitleri içerir. Kaliforniya, Japonya ve Türkiye gibi yüksek sismik riskli ülkeler hakkında en üst düzey uzmanlık ve eğitimle sismik tasarım ve yüksek performanslı deprem mühendisliği konusunda özel tecrübeye sahibiz.

 

1999'da depremden sonra yaklaşık 17.480 insanı öldüren deprem yapısal mühendisliği ve yapımına Türkiye'de neler yapıldı?

2002 yılında Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından hazırlanan rapora göre, İstanbul'da yaklaşık 350.000 bina risk altındadır. Son 15 yılda birçok şey yapıldığını söyleyebilirim ve hala yapılması gereken şeyler var. Özellikle, İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yönetilen İstanbul Sismik Risk Azaltma ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP), 2006 yılında İstanbul Valiliği bünyesinde kurulmuştur. İSMEP, İstanbul'da olası bir deprem öncesi, sırasında ve sonrasında ne yapılacağı üzerine geliştirilen çalışmalarla Türkiye'nin ilk risk azaltma projesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu proje, Miyamoto International'ın, projenin ana finans sağlayıcısı olan Dünya Bankası'nın danışmanı olarak, 2007'de Türkiye'ye geliş sebebidir. ISMEP Projesinde 2016'dan beri 1175 kamu binası, 944 okul, 74 hastane ve sağlık merkezi güçlendirildi veya yeniden inşa edildi. Bu arada karayolları genel müdürlüğü, gerek mevcut boğaz köprülerini, gerekse son teknolojilerle donatılmış olan Mecidiyeköy Viyadüğü, Haliç ve kritik otoyol köprüleri gibi ulaşım kanallarını yeniden donattı. Buna ek olarak, 2009 yılında TBMM, Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Otoritesi'ni (AFAD) kurdu ve çeşitli kurumları kaldırdı. 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011'de Van'ın doğusundaki depremler, yıkıcı hasar yarattı ve 644 vatandaş hayatını kaybetti, 1.966 vatandaş yaralandı ve 252 vatandaş sağ kurtuldu. Bu iki depreme verdiği hızlı tepkinin AFAD’ın kapasitesini kanıtladığına inanıyorum. Buna ek olarak, Van depremlerinden edindiği derslere dayanarak, deprem sonrası sürdürülebilirlik için, Sağlık Bakanlığı 2013 yılında yeni hastanelerin sismik izolasyon sistemi ile (1. ve 2. derece sismik risk bölgelerinde bulunan ve 100 yatak kapasitesinin üzerinde olan) inşa edilmesi için bir mevzuat çıkardı. 2023 yılına kadarki süreçte tamamlanması planlanan 200 hastane projesinin olduğunu görüyoruz. Riskli yapıların eliminasyonu fırsatını sağlayan “Kentsel Dönüşüm” başlangıcının en önemli önlem olduğunu düşünüyorum. Yerel mevzuatın karmaşıklığı nedeniyle başvuru başlangıcı çok uzun sürdü.

 

Ne yapılması gerekiyor? Stratejileriniz neler?

Hükümet ve özel sektör tarafından yapılması gereken çok şey var. Hükümet, deprem sonrası sürdürülebilirliğin arttırılmasını sağlarken, yalnızca can güvenliği performans seviyesine odaklanan mevcut mevzuatın geliştirilmesine de devam etmelidir. Günümüzde çevre ve şehircilik bakanlığı, yüksek binalar ve sismik izolasyonlu yapılar gibi önemli projelerin tasarımının onaylanması için bakanlık bünyesinde sorumlu grup oluşturmak üzere inceleme başlattı. Görüşümüzün talep edilmesi üzerine, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi yüksek sismik riskli ülkelerde uygulanan mevzuat örneklerini sunduk. Görüşümüze bağlı olarak, Türkiye'de uzun süredir tartışılan Yetkin Mühendislik statüsünün sertifikasyon başvurusunu da tavsiye ettik. Bu sertifikasyon, yüksek binalar, sismik izolasyonlu tesisler gibi kritik fonksiyonlu önemli yapıların, yeterli deneyime sahip yapı mühendisleri tarafından tasarlanması ile güvenliğini sağlar.

Stratejilerimizden biri, iş sürekliliğine dönük riskler konusunda farkındalık yaratarak özel sektör şirketlerini yeniden konumlandırmaktır. Global uzmanlığımıza dayanarak önerdiğimiz yenilikçi güçlendirme teknolojilerini kullanarak, iş kesintisi yaratmadan deprem risklerini yönetmek mümkündür. Pek çok işletme sahibi güçlendirme uygulamasının, işlemin uygulanması sırasında, iş kesintisine neden olabileceğinden endişe duyuyor. Bununla birlikte, yüksek performanslı deprem mühendisliği deneyimlerimize ve enerji sönümleyici elemanların (çeşitli damperler, izolatörler vb.) kullanımına bağlı olarak, tüm bu endişeler uygun maliyetler ile ortadan kaldırılabilir. Stratejimiz, müşterilerimize işlerini sürdürülebilir kılmak için bu katma değerli çözümleri sunmaktır.

Birinci derece deprem bölgelerinde yüksek katlı bina inşaatlarının gelişim trendi göz önüne alındığında, üçüncü taraf (hakem) tasarım incelemesi, Türkiye'de bu konuda uluslararası düzeyde yeterli yönetmelik bulunmaması nedeniyle kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, USRC (Amerika Birleşik Devletleri Dayanıklılık Konseyi) kurucu üyesi olan Miyamoto International, bu tür desteğe ihtiyaç duyan müşterileri için USRC derecelendirme sistemine dayalı değerlendirme hizmeti sunmaktadır.

 

Yetkili makamlardan gelen güven veren bir mesajın ötesinde pek çok uzman, İstanbul'un bu depremle yüzleşmeye hazır olmadığını söylemeyi kabul ediyor ... Siz ne düşünüyorsunuz?

Size katılıyorum. Özellikle, kentleşme dönüşümünün en kritik meselesi 10 yıl önce başlatılabilseydi, geçiş süreci şimdiye kadar tamamlanabilir. Ayrıca, yüksek sismik risk altındaki ülkelerin başvurularına benzer şekilde, hükümet, mevcut tesislerin güvenlik seviyesini can güvenliği performans seviyesinden, hemen kullanım ve hatta (ihtiyaca göre) kesintisiz kullanım güvenlik seviyesine yükseltmek için özel sektörü yönlendirici düzenlemeler yayınlamalıdır. Ayrıca deprem acil müdahale sistemleri özellikle kritik üretim tesislerinde deprem sonrası iş kesintisi risklerini önlemek için kullanılmalıdır. Bu önemli tesislerin çoğu, deprem sonrası iş sürdürülebilirliği için hazır değil, çünkü karar alıcılar, yaşam alanları, mevcut mevzuatla uyumlu olduğu sürece can güvenliği performans seviyesinin kendileri için yeterli olduğunu düşünüyor. 2008 yılından beri edindiğimiz deneyimlerimize dayanarak, özel sektör firmalarının yapısal olmayan elemanların güçlendirme önlemlerini hafife aldığını söyleyebiliriz. Birleşmiş Devletlerin FEMA (Federal Acil Durum Yönetim Kurumuı) raporunda, deprem kaynaklı yaralanmaların % 50'sinin ve ölümlerin % 3'ünün yapısal olmayan elemanlardan kaynaklandığı açıklanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 2004 yılında yayınlanan raporda, Kocaeli depreminde de aynı rakamlara ulaşıldığı belirtilmiştir.

 

Yeni binalar Richter ölçeğine göre 7.5 büyüklüğündeki bir depreme dayanıklı olmalı. Maalesef Türkiye'de birçok yeni yapı halen yasalara aykırıdır. Bu durumu nasıl yorumlarsınız?

Buradaki asıl konu, ayrıntılı mevzuatın bulunmamasıyla ilgilidir. Bu eksiklikler üçüncü taraf denetimi eksikliği (hakem değerlendirmesi), uygun olmayan inşaat izni ve etkin olmayan saha denetimi olarak özetlenebilir. Tüm bu yasadışı konular, ilgili taraflarca hazırlanmış, uygun şekilde düzenlenmiş yönetmelikler ve denetim ile çözülebilir.

 

İstanbul'da en büyük sorun üstel büyümedir: şehir resmi olarak 15 milyon nüfusa sahiptir ve tam olarak birkaç milyonu eklemeliyiz ... Bunu nasıl çözeceksiniz?

Bence nüfus göçü Tokyo örneğinde olduğu gibi kontrol edilebilir. Tokyo'da, metro ve tren de dahil olmak üzere toplu taşıma sistemi mevcut olmadığı sürece, şehir yönetimleri söz konusu bölgeye yeni bir yapı için inşaat izni vermeye yetkili değildir.

 

Uzmanlar, birkaç yıl içinde bir deprem olacağını kabul ediyorlar ancak zaman tahmini belli değil. Araştırma araçları ve analizleriniz var mı?

2003 yılına ait İstanbul Deprem Master Planı’na göre önümüzdeki 30 yıl içinde İstanbul'da büyük bir deprem olasılığı % 62 ± 12 olarak tahmin ediliyor. GeoHazards International tarafindan yapılan çalışmaya göre, dünyanın deprem ve yaratacağı sonuçlar açısından en yüksek risk taşıyan üç kentinden birisi İstanbul’dur. Ayrıntılı inceleme yapılıncaya kadar 30 yıllık tahminin (2003-2033) hala geçerli olduğunu düşünüyoruz. Deprem olgusunun olasılığa dayalı yaklaşımı açısından 2003 tahmininden daha güvenli olduğumuzu söyleyemeyiz. Sorunuza gelince, tahmini can kaybı sayısı ve yapılardaki hasar seviyeleri için araştırma araçları ve analizlerimiz var. Bununla birlikte, mevcut teknoloji deprem olayının zamanını açıkça belirleyememektedir.

 

Türkiye'de riskler nerde ve bu nedenle faaliyetleriniz nerede yoğunlaşıyor?

Ana riskler ekonomik alt yapıdadır. Özel sektör tesislerinin çoğu deprem sonrası sürdürülebilirlik riskine açıktır. Birçok tesisteki karar alıcılar, mevzuat daha fazlasını talep etmediğinden can güvenliği performans seviyesinin yeterli olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte, mevcut mevzuat güncel değildir ve deprem sonrası iş sürdürülebilirliğini işletme sahibine bırakmaktadır. Miyamoto International faaliyetlerinde, iş sürdürülebilirliğinde özel sektör şirketlerinin farkındalığını artırmaya odaklanmıştır.

 

 

Söyleşiyi yapan Eric Taver ve Solène Permanne (www.lepetitjournal.com/istanbul)  - 27 Nisan 2017

 

Takvim

< February 2018 >
Mon.Tue.Wed.Thu.Fri.Sat.Sun.
1
2
3
4
5
6
7 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 22
23
24
25
26
27
28

Kurumsal Üyelerimiz

  • A.RAYMOND
  • ACCOR
  • ALD
  • ALES GROUPE
  • ALSTOM
  • ALTAVIA
  • ARCELOR MITTAL
  • ARKAN ERGİN
  • ARKAS
  • ARKEMA
  • AROMSA
  • AXA
  • AXA PARTNERS
  • BAYLAS OTOMOTİV
  • BEL
  • BENSON & WİNCH
  • BNP CARDIF
  • BPO
  • BURLA
  • CARREFOUR SA
  • CLUB MED
  • CMA CGM
  • DANONE
  • DASSAULT
  • DECATHLON
  • DEMAK
  • EDENRED
  • EFI
  • ENGİE
  • ESAS
  • ETAM TÜRKİYE
  • EY TURKIYE
  • FLEETCORP
  • FREYSAŞ
  • GEFCO
  • GROUPAMA
  • GROUPE SEB
  • GUNES SIGORTA
  • GlobalMD
  • HAS GIDA - PANDA
  • ISTANBUL EKSPRES
  • IŞIKLAR AMBALAJ
  • KAVAKLIDERE
  • KLEPİERRE
  • L'OREAL
  • LARTH
  • LEGRAND
  • LESAFFRE
  • Louis Vuitton
  • MECAPLAST
  • MILITZER MUNCH
  • MTM
  • MULTİNET
  • MİCHELİN
  • NOVARES TURKEY
  • OBERTHUR
  • ORFİN FİNANSMAN
  • OYAK RENAULT
  • PERNOD RICARD
  • PEUGEOT
  • POLIN
  • POSTACIOĞLU HUKUK
  • PRODEX
  • PROFILO
  • RENAULT
  • RENAULT TRUCKS
  • RES ANATOLİA
  • SANOFI
  • SAİNT-GOBAİN
  • SCHNEIDER
  • SEPHORA
  • SGS
  • SOCİETE GENERALE
  • SODEXO
  • SOFRA GRUP
  • SYSTRA
  • Steinweg Levant
  • SÜTAŞ
  • TAV AİRPORTS
  • TBWA
  • TEB
  • TEB ARVAL
  • TEKNİKEL
  • THALES
  • TOTAL
  • TREDIN
  • TREDİN TEKSTİL
  • ULUDAG
  • VALEO
  • VEOLIA
  • VYGON
  • İC İÇTAŞ
  • İNTERTEK
Csm photo bareli facade2012 c5110f6529

Ayazma Dere Cad. Pazar Sok.
No:2-4 Bareli İş Merkezi K:2
Gayrettepe - Beşiktaş
34387 Istanbul / Turquie
Tél. +90 212 249 29 55 - 56 
Fax. +90 212 252 51 75
E-mail: ccift@ccift.com  

© 2018 CCI FRANCE TURQUIE